قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو اسفند 97
ایران خودرو

قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو اسفند 97

گروه صنعتی ایران خودرو لیست قیمت حاشیه بازار محصولات خود را ویژه اسفندماه 97 منتشر نمود. قیمت حاشیه بازار همان 5 درصد زیرقیمت محصولات در بازار است.
پنجشنبه 2 اسفند 1397 0 1002

تبلیغات

افزایش بازدید 
تک الکتریک 

نرخ آنلاین سکه

۱۳,۸۰۵,۱۰۱ریال
۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
۵,۴۰۰,۰۰۰ریال
۸,۴۰۰,۰۰۰ریال
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ریال
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ریال

قیمت آنلاین ارز

۰ریال
۸,۸۳۰ریال
۰ریال

قیمت آنلاین طلا

۱,۴۱۴,۴۰۰ریال
۶,۰۶۲,۵۰۰ریال
۱,۸۸۵,۷۰۰ریال
۶,۱۳۰,۰۰۰ریال
۶,۱۲۷,۰۰۰ریال
۵,۸۴۵,۰۰۰ریال
۶,۱۲۷,۰۰۰ریال
۱۸,۲۷۴ریال
۱,۴۱۴,۴۰۰ریال

قیمت آنلاین سایر

۳,۱۸۹ریال
۱۷,۷۶۰ریال
۴۷۷,۳۴۷ریال
۲۰۸,۱۸۸ریال
۱,۸۰۳,۰۲۱ریال
۷۰۱,۵۳۵ریال
۱,۹۵۲ریال
۹۱۸ریال
۲,۱۲۴ریال
۵,۶۱۸ریال
ارسال آگهی رایگان