اولین گارانتی ساندرو
ساندرو

اولین گارانتی ساندرو

خودروی ساندرو هاچ بک و ساندرو استپ وی با توجه به دفترچه راهنما نیاز به سرویس اولیه ندارد و اولین گارانتی ساندرو 10.000 کیلومتر می باشد اما در هر زمان که احساس کردید اشکالی در ساندرو بروز کرده است می توانید از سیستم نوبت دهی اینترنتی سایپا برای رفع اشکال ساندرو استفاده کنید. با این روش می توانید از ق
شنبه 27 بهمن 1397 0 2066

تبلیغات

هشدار دهنده نشت گاز 
افزایش بازدید 

نرخ آنلاین سکه

۲۷,۷۲۷,۳۶۵ریال
۵,۹۵۰,۰۰۰ریال
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ریال
۳۳,۲۵۰,۰۰۰ریال
۳۱,۳۰۰,۰۰۰ریال

قیمت آنلاین ارز

۰ریال
۱۵,۵۵۰ریال
۰ریال

قیمت آنلاین طلا

۲,۸۴۰,۸۰۰ریال
۱۲,۰۸۳,۰۰۰ریال
۳,۷۸۷,۴۰۰ریال
۱۲,۳۰۹,۰۰۰ریال
۱۲,۳۰۶,۰۰۰ریال
۱۰,۳۹۴,۰۰۰ریال
۱۲,۳۰۶,۰۰۰ریال
۲۰۲,۱۲۱ریال
۲,۸۴۰,۸۰۰ریال

قیمت آنلاین سایر

۳,۱۸۹ریال
۱۷,۷۶۰ریال
۴۷۷,۳۴۷ریال
۲۰۸,۱۸۸ریال
۱,۸۰۳,۰۲۱ریال
۷۰۱,۵۳۵ریال
۱,۲۰۴ریال
۹۵۰ریال
۲,۳۹۷ریال
۵,۶۱۸ریال
ارسال آگهی رایگان