استخدام در سایت کسب و کار
استخدام در سایت

استخدام در سایت کسب و کار

آگهی استخدام نیروی خانم با حقوق و مزایا در سایت کسب و کار به یک نفر خانم مسلط به اینترنت و کامپیوتر با روابط عمومی بالا جهت استخدام در سایت کسب و کار نیازمندیم.
شنبه 18 خرداد 1398 0 5374

تبلیغات

افزایش بازدید 
تک الکتریک 

نرخ آنلاین سکه

۷,۰۹۹,۷۰۲ریال
۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
۲,۰۴۰,۰۰۰ریال
۳,۷۵۰,۰۰۰ریال
۷,۴۲۵,۰۰۰ریال
۷,۲۰۰,۰۰۰ریال

قیمت آنلاین ارز

۱۸,۹۰۰ریال
۴,۹۰۰ریال
۱۷,۶۵۰ریال

قیمت آنلاین طلا

۷۲۷,۴۰۰ریال
۳,۲۰۳,۲۰۰ریال
۹۶۹,۷۰۰ریال
۰ریال
۳,۱۵۱,۰۰۰ریال
۳,۱۷۵,۰۰۰ریال
۳,۱۵۱,۰۰۰ریال
۱۷,۳۷۴ریال
۷۲۷,۴۰۰ریال

قیمت آنلاین سایر

۳,۱۸۹ریال
۱۷,۷۶۰ریال
۴۷۷,۳۴۷ریال
۲۰۸,۱۸۸ریال
۱,۸۰۳,۰۲۱ریال
۷۰۱,۵۳۵ریال
۲,۰۴۱ریال
۸۳۳ریال
۱,۸۳۱ریال
۵,۶۱۸ریال
ارسال آگهی رایگان