شرکت لادا به دنبال ورود به بازار خودرو ایران
لادا

شرکت لادا به دنبال ورود به بازار خودرو ایران

مدیر سیاستگذاری منطقه ای و بین المللی سازمان فناوریهای پیشرفته روسیه «روستک» اعلام کرد که شرکت خودروسازی آوتوواز (لادا) با ایران برای عرضه و ساخت خودرو در این کشور در حال مذاکره است.
پنجشنبه 2 اسفند 1397 0 1631

تبلیغات

افزایش بازدید 
تک الکتریک 

نرخ آنلاین سکه

۱۰,۳۷۸,۰۴۷ریال
۲,۳۰۰,۰۰۰ریال
۳,۹۵۰,۰۰۰ریال
۶,۳۰۰,۰۰۰ریال
۱۰,۹۹۰,۰۰۰ریال
۱۰,۶۵۰,۰۰۰ریال

قیمت آنلاین ارز

۳۰,۴۰۰ریال
۶,۹۷۰ریال
۲۵,۱۸۰ریال

قیمت آنلاین طلا

۱,۰۶۳,۲۰۰ریال
۴,۵۵۲,۷۰۰ریال
۱,۴۱۷,۵۰۰ریال
۰ریال
۴,۶۰۶,۰۰۰ریال
۴,۶۰۹,۰۰۰ریال
۴,۶۰۶,۰۰۰ریال
۱۷,۳۰۹ریال
۱,۰۶۲,۸۰۰ریال

قیمت آنلاین سایر

۳,۱۸۹ریال
۱۷,۷۶۰ریال
۴۷۷,۳۴۷ریال
۲۰۸,۱۸۸ریال
۱,۸۰۳,۰۲۱ریال
۷۰۱,۵۳۵ریال
۲,۴۱۶ریال
۱,۱۹۳ریال
۲,۶۴۸ریال
۵,۶۱۸ریال
ارسال آگهی رایگان